Ontwerp en advies

De basis voor mijn stedenbouwkundig werk ligt bij ontwerpen vanuit een visie. De plek of locatie van het plangebied geeft de aanleidingen om een specifiek ontwerp te maken. Geen enkele opgave is gelijk, geen enkele plek heeft het zelfde verhaal. Juist het ontdekken van dit verhaal vind ik belangrijk. Identiteit speelt hierbij de hoofdrol. Visie is voor mij nieuwe verhalen vertellen voor een plek.

Het ontwerpproces verbeeld ik graag in stappen, in de eerste plaats vertaal ik de aanleidingen uit de visie in ingrediënten of bouwstenen die ik vervolgens op de locatie projecteer. Ik maak hierbij gebruik van 3D visualisatie als ontwerptool. In globale vormen en volumes neem ik de klant mee door het proces. Zo wordt het voor iedereen zichtbaar welke vorm het ontwerp krijgt en kan de klant zelf meebeslissen.

De volgende producten bied ik aan:

E

Ruimtelijke visies

E

Locatieonderzoeken

E

Stedenbouwkundige ontwerpen

E

Beeldkwaliteitplannen

E

Verkavelingsplannen

E

Ruimtelijke onderbouwingen

Duurzame stedenbouw

Mijn persoonlijke ervaringen in een aantal Europese ecodorpen maken dat ik een unieke inbreng heb op de plannen die ik samen met de klant ontwikkel

Concept ontwikkeling

Wat zou er gebeuren als we zorg en duurzaamheid koppelen aan biodiversiteit? Hoe zouden onze dorpen eruit zien als we leren denken in kringlopen?

Ontwerp & advies

De basis voor stedenbouw ligt bij het ontwerpen vanuit een duurzame visie. De plek geeft de aanleidingen en iedere opgave is een uniek verhaal

Procesondersteuning

Uniek aan mijn werkwijze is het ontwerpen en adviseren in een begrijpelijk taal van beelden. Dit komt de kwaliteit van het product en proces ten goede

Meer weten? Bekijk de voorbeelden en neem contact op!