Foto montages

Middels de techniek van Foto Montage / Video Montage wordt een ontwerp in een bestaande foto of video geprojecteerd. De techniek is eenvoudig en zeer visueel. Het toont het ontwerp in zijn context. Hiermee een ideaal middel in overleg met de gemeente voor het krijgen van een planologische toestemming of bouwvergunning. Iedereen kan direct zien hoe de nieuwe ontwikkeling zich verhoudt tot de omgeving. Dit kan zowel voor foto’s als voor video’s.

Bij voorkeur maken we de foto’s zelf zodat we met het oog op het project een ideale montage kunnen maken. Deze techniek wordt veel toegepast bij herstructureringen waarbij de omgeving zeer belangrijk is.

E

Projectie van een ontwerp in een foto

E

Op basis van maatvaste tekeningen

E

Realistische weergave

E

Zowel bij foto's als bij video's

E

Beeld voor en na de verandering

E

Diverse vakgebieden

Collages

Uit foto's samengestelde schetsmatige techniek

Fotomontages

Projectie van een 3D model in een bestaande situatie

Artist impressies

Sfeervolle visuals van gebouw en gebied op ooghoogte

Interieur impressies

Sfeervolle weergave van een nieuw interieur

Producten 3D

Vogelvlucht perspectief

Een ontwerp gezien vanuit een vogelvlucht

Computer animaties

Virtuele rondvlucht door een gebied in zijn omgeving

Augmented reality

Toont een ontwerp via een smartphone in de ruimte

Bezonningstudie

Bezonning van een ontwerp op maatgevende data en tijdstippen

Meer weten? Bekijk de voorbeelden en neem contact op!