Bezonningsstudie

In een bezonningsstudie onderzoeken we de effecten van bezonning van een voorgenomen nieuwbouw op zijn omgeving. De bezonningsstudie wordt uitgevoerd op de maatgevende dagen van het jaar: 21 maart, 21 juni, 21 september en 21 december. Op iedere dag worden op regelmatige intervallen de effecten van de bezonning in de vorm van de schaduwwerking getoond. Afhankelijk van het project en de omgeving kan dit globaal of gedetailleerd worden uitgevoerd.

Een bezonningsstudie biedt voordelen bij het beoordelen of er bij herontwikkeling of nieuwbouw van vastgoed sprake is van overlast in de vorm van hinderlijke schaduwwerking. Met een quickscan wordt snel duidelijk of dit het geval is. Eventueel kan nadere analyse met verschillende standpunten of varianten van de voorgenomen nieuwbouw een optie zijn. Een aantal gemeenten stellen een bezonningsstudie verplicht.

E

Maakt impact bezonning op omgeving zichtbaar

De impact van de schaduwwerking wordt direct zichtbaar gemaakt op de omgeving.

E

Vergelijkt bestaande en nieuwe situatie

Een bezonningstudie vergelijkt de bestaande en nieuwe situatie met elkaar. Eventueel kan ook de vergunde situatie worden vergeleken.

E

Toont resultaat op diverse data en tijdsstippen

Om een goede analyse te maken worden vastgestelde data en tijdstippen met elkaar vergeleken.

E

Keuze uit Quickscan of gedetailleerde Analyse

Afhankelijk van de vraag kan de studie als quickscan of als gedetailleerde analyse worden uitgevoerd en wel of niet worden voorzien van een conclusies en advies.

E

Toetsing zware of lichte TNO norm

Toetsing aan de lichte of zware TNO-norm geeft aan of richtlijnen voor daglichttoetreding worden geschonden.

E

Stedenbouwkundig advies mogelijk

Ter ondersteuning van het proces kan stedenbouwkundig advies worden gegeven of mogelijk varianten worden uitgewerkt.

Collages

Uit foto's samengestelde schetsmatige techniek

Fotomontages

Projectie van een 3D model in een bestaande situatie

Artist impressies

Sfeervolle visuals van gebouw en gebied op ooghoogte

Interieur impressies

Sfeervolle weergave van een nieuw interieur

Producten 3D

Vogelvlucht perspectief

Een ontwerp gezien vanuit een vogelvlucht

Computer animaties

Virtuele rondvlucht door een gebied in zijn omgeving

Augmented reality

Toont een ontwerp via een smartphone in de ruimte

Bezonningstudie

Bezonning van een ontwerp op maatgevende data en tijdstippen

Meer weten? Bekijk de voorbeelden en neem contact op!